Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA

Nieuczciwa konkurencja i problemy z OZE

  • Dodano: piątek, 31 maj 2019 08:12
  • |
  • Autor: D.Markowicz
  • |
  • Odsłon: 2483

Ostatnim czasem dość głośno zrobiło się o sprawie przetargu na OZE, który prowadzi Gmina Moszczenica, lider klastra energii „Biała – Ropa”. O publikację kilku zdań w tej sprawie poprosiła nas Pani Cecylia Czop, która jak sama mówi czuje się pokrzywdzona przez nieuczciwą konkurencję.

 

Nazywam się Cecylia Czop, jestem Prezesem Spółki Doradztwo i Usługi Sp.z o.o. z Krakowa.


Moja firma działa na rynku od 11 lat zdobywając przez ten okres doświadczenie i wiedzę w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w wielomilionowych kontraktach (jako przykład mogę podać Referencje dla RB Services sp. z o. o. sp. k. od Miasta i Gminy Niepołomice na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publiczne oraz domach prywatnych” czy też Referencje dla RB Services sp. z o. o. sp. k. od Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”) jak również w wielu mniejszych projektach (kilkunastomilionowych). Wyjaśniając powiem, że Spółka Doradztwo i Usługi Sp. z o.o. jest następcą prawnym pod tytułem ogólnym spółki RB Services Sp. z o.o. Sp.k. (w związku z przejęciem tej spółki).


Spółka ma ugruntowaną pozycję i renomę na rynku usług publicznych czego potwierdzeniem może być np. opinia Przewodniczącego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Pana Andrzej Czerneckiego.


Moja Spółka złożyła ofertę w przetargu na wyłonienie Administratora Projektu: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który to przetarg po raz pierwszy został ogłoszony 24 września 2018. Z uwagi na popełniony błąd w ofercie oferta Spółki została odrzucona i w postępowaniu przetargowym pozostała firma BICO sp. z o.o. W dniu 2 stycznia 2019 r. Bico Group sp. z o.o., z uwagi na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym, została wykluczona z udziału w postępowaniu, a jej oferta odrzucona z uwagi na fakt, że oferent nie wykazał się doświadczeniem i wiedzą wymaganymi w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Prezes T. Przybylski udzielił sam sobie referencji mających jakoby być dowodem na spełnienie warunków udziału w przetargu. W postępowaniu brała udział tylko Bico Group sp. z o.o., tak więc zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych doszło do unieważnienia postępowania. Bico Group sp. z o.o. wniosła następnie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od „niezgodnych z przepisami ustawy czynności (zaniechań) zamawiającego”. KIO w wyroku sygn. akt KIO 50/19, nie podzieliło zarzutów stawianych Gminie Moszczenica i uznało że po pierwsze Bico Group sp. z o.o. uniemożliwiało zamawiającemu ocenę swego rzeczywistego doświadczenia, po drugie że pomimo wielokrotnych wezwań Zamawiającego do wyjaśnienia deklarowanego doświadczenia, to Bico Group sp. z o.o nie udział żadnych konkretnych odpowiedzi, a jedynie kilkukrotnie powielał te same ogólne cytaty z dokumentacji przetargowej, co nie dawało podstaw do uznania, że usługa, na którą powołuje się, rzeczywiście została wykonana. Informacja ta jest ogólnodostępna, każdy może się zapoznać z tym wyrokiem.


W dniu 15 lutego 2019 r. ponownie został ogłoszony przetarg w przedmiocie wyboru administratora projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” w ramach Poddziałania 4.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. W ramach tego postępowania Spółka Doradztwo i Usługi złożyła prawidłową ofertę oraz Bico Group sp. z o.o., która złożyła wyłącznie tylko formularz oferty oraz dokument JEDZ jednakże nie uzupełniony i nie podpisany podpisem elektronicznym. Spółka Doradztwo i Usługi przedstawiła wymagane warunkami przetargu referencje potwierdzające wiedzę i doświadczenie wraz z wykazem wszystkich wymaganych specjalistów. W dniu 23 kwietnia 2019 r. ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wówczas prezes P. Przybylski nie tylko że podjął działania dopuszczalne w ramach procedury przetargowej ale nadto w trakcie postępowania odwoławczego przed KIO podjął działania mające na celu oczernienie i zdyskredytowanie mnie oraz firmy. Zaczął artykułować pod moim adresem zniewagi, kłamstwa, pomówienia i oszczerstwa, np. na portalu „Gorlice i okolice” udzielił autoryzowanego wywiadu, w którym wprost zarzuca mi fałszerstwo dokumentów. Motorem tych wszystkich działań może być chęć wpłynięcia na wynik przedmiotowego przetargu publicznego poprzez rozpowszechnianie informacji mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu, a dodatkowo zaszkodzenie mnie i mojej Firmie, czy nawet próba chwilowego wyeliminowania mnie z rynku zamówień, na którym konkurujemy.


Pragnę bardzo mocno podkreślić, że nie miałam powodów dla których miałabym cokolwiek fałszować w tym przetargu. To moja firma posiada wiedzę, doświadczenie zdobyte na przestrzeni 11 lat uczciwej działalności oraz w oparciu o uczciwą konkurencję.


Z uwagi na prowadzony przez P. Przybylskiego nieustający brutalny atak na mnie i na Spółkę, szerokie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, sprawa ta zostanie w najbliższym czasie skierowana na ścieżkę odpowiedniego postępowania sądowego o ochronę dóbr osobistych. Jak również zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa tak w poprzednim jak i w obecnie prowadzonym przez Gminę Moszczenica przetargu oraz zgłoszenie do UOKiK o czyn nieuczciwej konkurencji.


Bo to właśnie dotychczasowa nieposzlakowana renoma mojej firmy i moja zdobyta na przestrzeni 11 lat nieposzlakowanej działalności pozwala mi na udział w przetargach publicznych bez uciekania się do składania nieprawdziwych oświadczeń i w oparciu o uczciwą „walkę” konkurencyjną.

Cecylia Czop

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

Pogoda

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA

Najnowsze komentarze

Hubert skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Nie przesadzajcie z tymi kpinami i nie oskarżajcie że ktoś kogoś nie lubi bo napisał drobny żart a ...
Basia skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Do znajomej.. Kpiny????bardziej podziw i uznanie Nie widzę w komentarzach powyżej by ktoś kierowa...
Znajoma skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Nie rozumiem, jak można być tak zazdrosnym albo zawistnym i wykorzystywać artykuł o pożarze do kpin ...

Logowanie

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM