Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA

Bezpieczne dogrzewanie 2015

  • Dodano: poniedziałek, 12 październik 2015 09:34
  • |
  • Autor: mł. bryg. Dariusz Surmacz
  • |
  • Odsłon: 1751

Zbliżają się już coraz chłodniejsze dni. Z powodu zimna mieszkańcy będą próbować dogrzewać swoje mieszkania wykorzystując do tego różnego rodzaju urządzenia grzewcze. W przypadku, gdy znajdujący się w budynku system ogrzewania podstawowego nie jest jeszcze uruchomiony, stosuje się dogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem różnego typu dogrzewaczy.

 

Wszystkie te systemy i urządzenia, jeżeli są prawidłowo wykonane, eksploatowane, sprawdzane i konserwowane nie powinny stanowić zagrożenia dla mieszkańców budynków. Niestety, okazuje się, że wielokrotnie tak nie jest i w tym okresie obserwujemy zwiększoną ilość pożarów w budynkach.

W 2014 roku na 240 powstałych pożarów w powiecie gorlickim aż 45 pożarów powstało w budynkach mieszkalnych. Stanowiły one ponad 18% wszystkich pożarów. W 2015 roku do 9 października liczba pożarów wyniosła 321 z czego 61 pożarów powstało w budynkach mieszkalnych. Stanowiły one 19% wszystkich pożarów. Porównując rok ubiegły z rokiem bieżącym nastąpił wzrost ilości wszystkich pożarów o ponad 33 %. Ilość pożarów w obiektach mieszkalnych biorąc pod uwagę okres od 1 stycznia do 9 października wzrosła o ponad 35%.

W sezonie grzewczym zwiększa się również ilość zatruć tlenkiem węgla. W 2015 roku od 1 stycznia do dnia 9 października strażacy byli wzywania aż 11 razy do przeprowadzenia pomiaru stężenia zawartości tlenku węgla w pomieszczeniach budynków jedno i wielorodzinnych. Od początku 2015 roku 23 osoby z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla trafiło do gorlickiego szpitala. Na szczęście nie doszło do śmiertelnych zatruć ale ku przestrodze przypominamy o sprawdzaniu urządzeń którymi ogrzewamy nasze domy, dbajmy o drożności przewodów spalinowo - dymowych i wentylacyjnych. Nie zatykajmy kratek wentylacyjnych ponieważ tlen jest niezbędny do spalania a jego brak jest przyczyną tworzenia się bezbarwnego, bezwonnego gazu tlenku węgla (cichego zabójcy), który jest całkowicie nie wyczuwalny przez człowieka.
W 2014 roku straż pożarna gasiła 45 pożarów powstałych w budynkach mieszkalnych a od początku 2015 roku do 9 października aż 61 pożarów. W ubiegłym roku strażacy gasili 16 razy palące się sadze w kominie w roku bieżącym takich interwencji było 25. Najczęstszą przyczyną wszystkich pożarów były: podpalenia, nieostrożne obchodzenie się ze źródłem otwartego ognia (papierosy) oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, na paliwo ciekłe i stałe (piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne) a także wady tych urządzeń.
Pożar w budynku może powstać w różnych miejscach, o różnych porach dnia i nocy. Szczególnie niebezpieczne są pożary nocne ze względu na przeważnie późne ich zauważenie a tym samym powiadomienie jednostek ratowniczych straży pożarnych. W piwnicach budynków, w pomieszczeniach technicznych najczęściej znajdują się kotłownie, gdzie w piecach lub specjalnych kotłach zachodzi proces spalania paliw. Przez wszystkie kondygnacje, poddasze a następnie dach, aż do kominów, przechodzą przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Te pierwsze odprowadzają produkty spalania, a te ostatnie dbają o prawidłowy sposób zwentylowania pomieszczeń budynku. Wystarczy jakieś niedopatrzenie, brak dbałości o ich stan techniczny a może dojść do nieszczęścia, powstania pożaru, wybuchu czy zaczadzenia. By uniknąć takich sytuacji poniżej podajemy kilka zasad, które warto przestrzegać by uniknąć pożaru od urządzeń grzewczych.

Pamiętaj!
- stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,
- nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych,
- nie przechowuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
- nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
- przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
- nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi. Naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,
- nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy,
- nie rozpalaj piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, cieczy łatwopalnych,
- stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać a w konsekwencji nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia,
- przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku. Kontrole powinien przeprowadzać kominiarz posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym jest obowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych w okresach ich użytkowania:
-od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące,
-od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy.
-od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
W wymienionych obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

Pogoda

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA

Najnowsze komentarze

Hubert skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Nie przesadzajcie z tymi kpinami i nie oskarżajcie że ktoś kogoś nie lubi bo napisał drobny żart a ...
Basia skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Do znajomej.. Kpiny????bardziej podziw i uznanie Nie widzę w komentarzach powyżej by ktoś kierowa...
Znajoma skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Nie rozumiem, jak można być tak zazdrosnym albo zawistnym i wykorzystywać artykuł o pożarze do kpin ...

Logowanie

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM