Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA

Powiat

 • Dodano: środa, 16 lipiec 2014 08:40
 • |
 • Autor: E.Żarnowska
 • |
 • Odsłon: 1771

Trwają prace przy remontach 7,5 km dróg powiatowych. Samorząd powiatowy realizuje zadania remontowe i modernizacyjne na drogach powiatowych: Libusza-Wójtowa-Kryg, Florynka - Izby, Mszanka-Wola Łużańska ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz  Ciężkowice (ul. Stawiska) - Turza - Sitnica – Strzeszyn i Zagórzany - Kwiatonowice dzięki pozyskanym pieniądzom z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Łączny koszt obu inwestycji wynosi 3,4 mln zł.    Remont dróg powiatowych: Libusza – Kryg, Florynka – Izby, Mszanka - Wola Łużańska wykonywany jest przez gorlicką firmę Godrom. Koszt tego zadania przekracza 1 mln zł, a środki na ten cel pochodzą z rządowego programu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i dotyczą szkód jeszcze z 2010 roku. Była to pierwsza tegoroczne transza "powodziówki".

Czytaj więcej...

 • Dodano: piątek, 11 lipiec 2014 10:03
 • |
 • Autor: D.Markowicz
 • |
 • Odsłon: 3779

Prawie cztery miliony złotych dla 131 gmin - oto wyniki konkursu "Małopolskie Remizy 2014". Dziś w Nowym Sączu członek Zarządu Województwa Stanisław Sorys wręczył umowy gwarantujące pomoc finansową przedstawicielom władz powiatów gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego. Podobne umowy trafią niebawem do wszystkich zakwalifikowanych do projektu samorządów.

Od 2009 roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje zadanie „Małopolskie Remizy”, w ramach którego małopolskie gminy otrzymują pomoc finansową na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich.

– Program „Małopolskie Remizy” cieszy się dużym zainteresowaniem. Wpływa duża liczba wniosków, których przedmiotem jest m.in. wymiana stolarek okiennych, docieplenie budynków, budowa nowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, po to, aby dla druhów strażaków stworzyć godne warunki pełnienia misji, a także ułatwić prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej – poinformował członek Zarządu Województwa Stanisław Sorys.

Na konkurs „Małopolskie Remizy 2014” w budżecie Województwa Małopolskiego zostało zabezpieczone ponad 3,8 mln zł. Wpłynęło 137 wniosków, z czego jeden został złożony po terminie i nie podlegał rozpatrzeniu. W oparciu o przyjęte kryteria (aktywność OSP w 2012 i 2013 roku, wartość wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, funkcjonowanie drużyny MDP w jednostce oraz korzystanie przez beneficjenta ze środków WFOŚIGW w Krakowie) wybranych zostało 131 wniosków. – Straż pożarna jest jedną z niewielu organizacji, która pracuje społecznie, to formacja, której członkowie, nie zwracając uwagi na gratyfikację, spieszą z pomocą drugiemu człowiekowi. Często od ich wyposażenia i wyszkolenia zależy ludzkie życie – podkreślał Stanisław Sorys. – Samorząd województwa stara się doceniać strażaków i wspierać finansowo ich działalność. Nie możemy przekazywać środków bezpośrednio do straży pożarnych, dlatego też czynimy to poprzez gminy – zaznaczył przedstawiciel władz regionalnych, podczas wręczania umów gospodarzom jednostek samorządowych.

Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na realizację konkursu „Małopolskie Remizy” wpływają na polepszenie warunków organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej. – Obserwujemy progres w ilości składanych wniosków. Z roku na rok przybywa ich ok. 20%- 30%, co pokazuje skalę potrzeb i z całą pewnością warto będzie zarekomendować samorządowcom kolejnej kadencji zwiększenie kwot na realizację tego zadania – zaznaczyła radna województwa Marta Mordarska.

 

Realizowany konkurs w latach 2009 – 2014 to ponad 21 mln zł przeznaczonych na remonty w ponad 600 małopolskich remizach. 

Dofinansowanie w powiecie gorlickim

Biecz – 40 000 zł

Zagórzany – 15 766 zł

Kryg – 40 000 zł

Biesna – 39 715 zł

Klimkówka – 40 000 zł

 • Dodano: niedziela, 29 czerwiec 2014 16:36
 • |
 • Autor: Powiat Gorlicki
 • |
 • Odsłon: 2559

Rada Powiatu Gorlickiego podczas XL sesji udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu, zatwierdzając wcześniej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok złożone przez starostę Mirosława Wędrychowicza oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gorlickiego przedstawione przez skarbnik powiatu Krystynę Lewek. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.

Czytaj więcej...

 • Dodano: poniedziałek, 30 czerwiec 2014 18:05
 • |
 • Autor: E.Żarnowska
 • |
 • Odsłon: 2040

Kartę propozycji projektu kluczowego przesłał Zarząd Powiatu Gorlickiego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt dotyczy budowy wschodniej obwodnicy Gorlic wraz z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Partnerem w projekcie jest Gmina Miejska Gorlice. Ta ważna i dobra karta drogowa obejmuje modernizację dróg w Gorlicach, czyli ulic: Sikorskiego, Pola, Korczaka i Wyszyńskiego.

Czytaj więcej...

 • Dodano: piątek, 06 czerwiec 2014 13:22
 • |
 • Autor: P.Karp
 • |
 • Odsłon: 2080

Klimkówka jako całoroczne centrum rekreacyjne? To marzenie ma realną szansę stać się rzeczywistością. W Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyło się spotkanie mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego zagospodarowania zbiornika wodnego w Klimkówce. W dyskusji udział wzięli m.in. członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, starosta Mirosław Wędrychowicz, przedstawiciele samorządów gminnych, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA

Logowanie

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM