Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA

VI sesja Rady Powiatu Gorlickiego

  • Dodano: czwartek, 28 marzec 2019 15:28
  • |
  • Autor: Powiat Gorlicki
  • |
  • Odsłon: 1677

Rada Powiatu Gorlickiego podczas VI sesji oceniała realizację zadań powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie gorlickim. Zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności służb, inspekcji i straży za 2018 rok. Oto kilka danych statystycznych ze sprawozdań.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Informację przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz.


Na terenie powiatu gorlickiego Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) tworzą Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz 16 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Biecz, Binarowa, Bobowa, Brunary, Dominikowice, Gładyszów, Kobylanka, Kryg, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Szalowa, Szymbark, Uście Gorlickie, Wójtowa. Ich działanie wspiera 46 jednostek OSP spoza KSRG. Liczba członków czynnych ochotniczych straży pożarnych w powiecie gorlickim (przeszkolonych do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych) wynosi 1595, w tym 608 strażaków KSRG. Stan etatowy JRG Gorlice wynosi 54 strażaków. W zakresie funkcjonowania zdalnego radiowego systemu alarmowania OSP (DSP) na terenie powiatu gorlickiego 59 jednostek posiada radiową możliwość alarmowania (w tym wszystkie jednostki wchodzące w skład KSRG), pozostałe jednostki alarmowane są telefonicznie (OSP Kunkowa, OSP Regietów, OSP Hańczowa). W 2018 roku na terenie powiatu gorlickiego jednostki straży pożarnych interweniowały łącznie w 1328 zdarzeniach, w tym przy: pożarach 334 razy, miejscowych zagrożeniach 937 razy i alarmach fałszywych 57 razy. Dodatkowo jednostki ochrony przeciwpożarowej brały udział w 2 miejscowych zagrożeniach i 1 pożarze poza powiatem gorlickim. Najwięcej pożarów miało miejsce na nieużytkach rolnych (suche trawy) – 144, znaczna liczba pożarów miała miejsce w obiektach mieszkalnych – 87. W walkę z pożarami zaangażowanych było łącznie 917 wozów bojowych i 4281 strażaków. Poza pożarami, strażacy interweniowali przy miejscowych zagrożeniach, których łącznie miało miejsce 937. Najwięcej, bo aż 414 razy strażacy usuwali skutki zdarzeń związanych z nietypowym zachowaniem się zwierząt i owadów, 62 razy usuwali skutki silnych wiatrów, 153 razy usuwali zagrożenia związane z niezachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas jazdy w komunikacji drogowej oraz 22 razy usuwali skutki gwałtownych opadów atmosferycznych. W likwidację skutków miejscowych zagrożeń zaangażowane były łącznie 1373 wozy bojowe i 6070 strażaków. Łącznie z udziałem we wszystkich akcjach ratowniczo - gaśniczych zaangażowanych było 10844 strażaków i 2418 samochodów pożarniczych. W miejscowych zagrożeniach śmierć poniosły 4 osoby, natomiast łącznie we wszystkich zdarzeniach 175 osób zostało rannych.


Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach. Informację przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Krzysztof Tybor.


Komenda realizowała zadania przez 176 policjantów, w tym 127 bezpośrednio w KP Policji w Gorlicach, a 46 policjantów w jednostkach terenowych tj. Komisariatach Policji w Bieczu i Bobowej oraz na Posterunku Policji w Uściu Gorlickim. W 2018 roku KPP w Gorlicach:
wszczęła 1138 postępowania przygotowawcze (1014 w ub.r.)
stwierdzono 1926 przestępstw (1270 w ub.r.)
zarzut popełnienia przestępstwa przedstawiono 623 podejrzanym, wśród których 14 było osobami nieletnimi ( w roku 2017 podejrzanych było 456, w tym 7 nieletnich)
wszczęto 1521 postępowań w sprawach o przestępstwa o charakterze kryminalnym 846 w ub.r.). Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 88,4 % i była wyższa w stosunku do roku 2017 o 10,01 %. W tej kategorii zarzut popełnienia przestępstwa przedstawiono 384 podejrzanym, z czego 13 osób było nieletnich
zarzut popełnienia przestępstwa gospodarczego przedstawiono 74 podejrzanym
na 1926 stwierdzonych przestępstw, 939 czyny to przestępstwa narkotykowe, co daje 48,75 % stwierdzonych czynów
w roku 2018 ujawniono łącznie 11134 wykroczeń, natomiast w roku 2017 policjanci Komendy Powiatowej Policji na terenie powiatu gorlickiego ujawnili łącznie 18195 wykroczeń. Dominującymi wykroczeniami niezmiennie od kilku lat są nadal wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, gdzie ujawniono ich 4035 co stanowi 36 % wszystkich ujawnionych wykroczeń
w roku 2018 represjonowano 3321 zachowań stanowiących wykroczenie w postępowaniu mandatowym, do Sądu Rejonowego skierowano 711 wniosków o ukaranie. Pouczonych za popełnienie wykroczenia było 6601 osób. W roku 2017 represjonowano 18195 wykroczeń, w tym nałożono 13279 mandatów
w 2018 roku policjanci KPP w Gorlicach doprowadzili celem wytrzeźwienia do Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu 366 osób,
2018 roku na drogach powiatu gorlickiego zaistniały łącznie 44 wypadki.
w wypadkach zginęło 6 osób, rannych zostało 48
zgłoszonych zostało 606 kolizji
zatrzymano 120 nietrzeźwych kierujących
zatrzymano 464 dowody rejestracyjne i 132 prawa jazdy


Prokuratura Rejonowa w Gorlicach. Informację przedstawił Prokurator Rejonowy w Gorlicach Tadeusz Cebo.
W 2018 r. do prokuratury wpłynęło 2117 spraw karnych, czyli o 92 więcej niż w roku ubiegłym. Do sądów skierowano 525 aktów oskarżenia i 94 wnioski o dobrowolne poddanie się karze. Skierowano także 27 wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, w stosunku do niekaranych sprawców drobnych przestępstw. Oskarżono łącznie 646 osób. Na wniosek Prokuratury Sąd Rejonowy tymczasowo aresztował 14 podejrzanych. Najliczniejszą grupę wśród aresztowanych stanowiły osoby zaangażowane w handel narkotykami.

 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Informację przedłożyła inspektor Maria Bryg.
W 2018 roku pod nadzorem Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i przedmiotów Użytku znajdowało się łącznie 957 obiektów produkcji żywności pochodzenia niezwierzęcego, obiekty obrotu żywnością, obiekty żywienia zbiorowego, wytwórnie materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością, miejsca obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością, sklepy kosmetyczne, firmy transportowe. Łącznie przeprowadzono 706 kontroli sanitarnych , w tym 349 planowanych i 357 doraźnych. Wydano łącznie 503 decyzje administracyjne, nałożono 72 mandaty karne, skontrolowano 22 stołówki.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorlicach. Informacje przedstawił Marcin Przybycień.
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gorlicach w 2018 roku było zatrudnionych 5 lekarzy weterynarii, 4 inżynierów zootechników ( w tym 2 osoby na zastępstwo ) oraz 2 pracowników administracyjno-biurowych . Przeprowadzono w sumie 1236 czynności inspekcyjnych ( kontrole , decyzje, kontrole sprawdzające ) i nałożono 25 mandatów karnych. Współpracowano też z 8 lekarzami którzy prowadzą prywatne lecznice weterynaryjne.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach. Informację przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach Aleksander Górski.
W 2018 r. w PINB przyjęto 866 zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, w tym 328 dot. budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Oddano do użytkowania 576 obiektów, w tym 371 budynków jednorodzinnych – najwięcej w gminach Gorlice – 66 i Biecz łącznie z miastem – 63. Wydano 17 decyzji o rozbiórce obiektów budowlanych w tym 14 decyzji dotyczyło obiektów wybudowanych samowolnie. PINB przeprowadził 462 kontrole oraz wydał ogółem 350 decyzji i postanowień.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła informację dotyczącą bezpieczeństwa powodziowego w Powiecie orazinformację Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na temat realizacji zadań statutowych Związku oraz Ochorniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu. Rad zapoznała się rownież ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Gorlickiego na lata 2016 – 2020 i sprawozdaniem z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego na lata 2017-2020 za okres od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.


Rada podjęła uchwały w sprawach:

zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach
zmian w Statucie Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach
Interpelacje i wnioski radnych wraz z odpowiedziami oraz protokół z sesji dostępne będą w BIP.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

REKLAMA

Pogoda

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM