Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA
Hudzik GÓRA

Klimkówka na fali

  • Dodano: wtorek, 11 luty 2014 21:31
  • |
  • |
  • Odsłon: 3753

Starosta Mirosław Wędrychowicz, wójt Gminy Ropa Jan Morańda i wójt Gminy Uście Gorlickie Dymitr Rydzanicz podpisali się pod wspólnym stanowiskiem w sprawie koncepcji zagospodarowania zbiornika Klimkówka. Stanowisko zostało skierowane do prezesa Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wiesława Burego. Jest to odzew na koordynowany przez MARR projekt pn. „Przygotowanie projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka – Inwestycja w centra rekreacyjne”.Projekt wpisany został przez Zarząd Województwa Małopolskiego na Wstępną Listę Indywidualnych Projektów w ramach Działania 9.3 „Przygotowanie inwestycji strategicznych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Ma on na celu stworzenie całościowej koncepcji zagospodarowania otoczenia zbiornika Klimkówka oraz przygotowanie dokumentacji technicznej umożliwiającej realizację inwestycji w przyszłym okresie programowania.

Żywotnie zainteresowane zagospodarowaniem zbiornika Klimkówka samorządy: Powiat Gorlicki, Gmina Ropa i Gmina Uście Gorlickie wypracowały wspólne stanowisko, w którym zawarły 5 obszarów, jako nieodzowne do zafunkcjonowania Klimkówki jako centrum rekreacyjnego – mówi starosta Mirosław Wędrychowicz. Wzięliśmy pod uwagę istniejącą wokół zbiornika infrastrukturę, wymogi ochrony środowiska, kierunki rozwoju ruchu turystycznego, potrzeby lokalnego biznesu, a także wieloaspektowy potencjał zbiornika i otaczających go terenów. Za konieczne uznaliśmy następujące tematy:
1. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę wodociągu i kanalizacji w miejscu największego obecnego i spodziewanego natężenia ruchu turystycznego (ok. 5 km długości),
2. budowę wielofunkcyjnej ścieżki pieszo-rowerowo-narciarskiej wokół zbiornika (ok. 16 km długości) wraz z drogami dojazdowymi i parkingami (5 niezależnych nitek-punktów dostępowych do ścieżki) oraz niezbędną małą infrastrukturą turystyczną (punkty widokowe, zadaszenia, kładki i pomosty, ławki, stoły i kosze, stojaki na rowery, ubikacje, oznakowanie); na pewnych szczególnie wartościowych odcinkach, ścieżka może mieć charakter przyrodniczo-edukacyjnej,
3. modernizację i rozbudowę centralnej strefy usług turystycznych, w tym:
- powstanie ośrodka wsparcia technicznego dla sportów wodnych (pływanie, żeglarstwo, wind-surfing, kite-surfing etc.), koniecznego z punktu widzenia potrzeb ruchu turystycznego a także szkolenia dzieci      i młodzieży,
- budowa profesjonalnego pomostu dla kajaków, łodzi, skuterów etc.
- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego: pole namiotowe, plaża     i kąpielisko, molo, plac zabaw dla dzieci, boiska, ścianka wspinaczkowa, zieleń urządzona etc.
4. przystosowanie wyznaczonego terenu pod okołoturystyczną działalność gospodarczą (specjalna strefa ekonomiczno-turystyczna – działalność hotelarska, stoiska handlu sezonowego etc.),
5. budowa pozostałej infrastruktury dopełniającej funkcje turystyczne: przystań wodna  z węzłem sanitarnym i obiektami usługowymi, podwieszana kładka pieszo-rowerowa łącząca przystań z przeciwległym brzegiem.

Mamy świadomość, że nasze zamierzenia są kosztowne, choć jednocześnie nie wyczerpują w pełni wszystkich możliwości w jakie obfituje zbiornik Klimkówka – mówi starosta M. Wędrychowicz.  Nie ulega dla nas również wątpliwości, że proponowane zamierzenia są podstawą strategicznego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego nie tylko gmin na których terenie znajduje się zbiornik, ale również leżących w zasięgu jego oddziaływania w powiecie gorlickim oraz w dalszym jego otoczeniu. Realizacja tych propozycji stanowiłaby potężny bodziec prorozwojowy dla ruchu turystycznego w naszym powiecie, a co za tym idzie dla wielu firm działających na tym terenie oraz przyczyniłaby się do rozwoju tych najbardziej wykluczonych wschodnich krańców Małopolski. Ten projekt to zielone światło dla Klimkówki.

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

Pogoda

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA

Logowanie

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM