Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA
Hudzik GÓRA

Przed zdarzeniami kryzysowymi

  • Dodano: czwartek, 15 maj 2014 14:24
  • |
  • Autor: D.Markowicz
  • |
  • Odsłon: 1936

W Starostwie Powiatowym w Gorlicach pod przewodnictwem starosty Mirosława Wędrychowicza odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich gmin z terenu powiatu oraz policji, straży, OSP, zapory w Klimkówce, nadzoru budowlanego, Sanepidu, Powiatowego Zarządu Dróg. Głównym tematem obrad było omówienie  organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu gorlickiego w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych, w tym m.in. powodzi.Temat organizacji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego na terenie powiatu gorlickiego przedstawił Zespół ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Gorlicach: Maria Gubała – Koordynator Zespołu oraz Eugeniusz Stukus i Anna Lesiak. Omówili:
- organizację systemu łączności i alarmowania (SWO i SWA);
- organizację systemu monitoringu zagrożeń na terenie pow. gorlickiego, w tym monitoringu ppowodziowego;
- funkcjonowanie powiatowego i gminnych magazynów ppowodziowych;
- koordynowanie i kierowanie działaniami ratowniczymi w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych;
- wykorzystanie sił i środków wojska do realizacji zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego;
- przepływ informacji w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych;
dokumentację działań (dziennik działania, zarządzenia wójta burmistrza, meldunki, sprawozdania, protokoły komisji).
W trakcie spotkania informacje  o gotowości podjęcia działań w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego lub innych zdarzeń kryzysowych przekazali Komendanci Powiatowi PSP i Policji oraz Prezes OSP, Kierownik Zapory Wodnej w Klimkówce, przedstawicieli samorządów gminnych i PZD w Gorlicach.

Prowadzący spotkanie starosta Mirosław Wędrychowicz powiedział min. „W sytuacjach zdarzeń kryzysowych musimy mieć świadomość wagi przepływu informacji. Ocena zagrożenia musi być racjonalna, a komunikaty poszczególnych służb, sztabów gminnych precyzyjne, by można było dobrze i skutecznie dysponować siłami i środkami do ludzi i miejsc najbardziej zagrożonych.  Istotną i niezwykle odpowiedzialną rolę w strukturze informowania mają media, które powinny czerpać informację u źródła, czyli w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Gorlicach. PCZK dla informowania społeczeństwa używa m.in. specjalnej strony internetowej www.monitoring24.powiatgorlicki.pl gdzie zamieszczane są na bieżąco komunikaty czy ostrzeżenia PCZK...” W związku z możliwością wystąpienia powodzi starosta zwrócił uwagę, że powiat gorlicki jest specyficzny ze względu na ukształtowanie terenu. Rzeki wzbierają bardzo szybko, co stwarza duże trudności w ostrzeganiu i ochronie mieszkańców powiatu. W praktyce jedyna ochroną na rzekach jest zapora w Klimkówce na Ropie, natomiast w terenach niższych to mieszkańców i całej infrastruktury już nic nie chroni. Niepokoją sygnały, że zagrożony jest Program Ochrony Dorzecza Górnej Wisły, że zaniechane są działania w zakresie budowy wałów przeciwpowodziowych w naszym terenie. Musimy więc radzić sobie sami, stąd tak ważna jest dobra współpraca między centrami zarządzania kryzysowego w gminach i w powiecie oraz ze wszystkimi służbami i strażami oraz szybkość podejmowania decyzji i rzetelność przekazywanych informacji – podkreślał starosta.

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

Pogoda

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA

Logowanie

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM