Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA

Nowa jakość w DPS

  • Dodano: niedziela, 21 grudzień 2014 09:39
  • |
  • Autor: E.Żarnowska
  • |
  • Odsłon: 3575

Mamy w tym Domu Pomocy Społecznej nową jakość – nową jakość opieki nad mieszkańcami, nową jakość warunków pracy i nową jakość obiektu oraz jego otoczenia…

Tak mówił starosta Karol Górski na spotkaniu z przedstawicielami regionalnych mediów w DPS w Gorlicach przy ulicy Michalusa. Stało się to za sprawą zakończonego projektu powiatu gorlickiego pn. „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu”. Projekt realizowany był w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wartość projektu wynosi 1843844,02 zł, w tym dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy  -  1567267,41 zł, a środki własne powiatu – 276576,61 zł.


Bardzo cenimy pozyskane na ten projekt środki zewnętrzne – to taka świeża krew w finansowym „krwioobiegu” powiatu – mówił starosta Karol Górski. Cieszymy się, że tak duży zakres prac został wykonany w ramach projektu w tym domu. Został ocieplony, ma nową elewację, wymieniono okna i instalację c.o., wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz nową pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Bardzo istotne zmiany, poprawiające komfort pobytu i obsługi zostały wykonane wewnątrz budynku. Przede wszystkim powstały nowe pracownie rewalidacji i aktywizacji twórczej. Wykonano adaptację łazienek na profesjonalne pokoje kąpielowe ze specjalnymi wannami. Dla usprawniania pensjonariuszy i umilenia im pobytu w DPS przebudowano otoczenie domu, tworząc park rekreacyjno-terapeutyczny, z altankami i ścieżkami spacerowymi. Projekt umożliwił także zakup wyposażenia do nowych pracowni i dla potrzeb mieszkańców. Niezwykle ważnym elementem projektu były szkolenia dla 72 pracowników DPS z zakresu: pierwszej pomocy przedmedycznej, geriatrycznej, technik komunikowania się z osoba starszą, demencyjną, nowoczesnych form terapii zajęciowej tj. muzykoterapia, techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją.
    Dopiero rozpoczynam pracę i przejmuję odpowiedzialność za sprawy pomocy społecznej – mówił wicestarosta Jerzy Nalepka. Dziękuję Zarządowi, poprzedniemu staroście Mirosławowi Wędrychowiczowi, pracownikom wydziału rozwoju Starostwa Powiatowego oraz dyrekcji i pracownikom DPS, że podjęli ten projekt i wspólnie go zrealizowali. Ciszy osiągnięta dzięki niemu kompletność celów – poprawa jakości życia i usług. To diametralna zmiana standardu tego domu, stąd ogromna satysfakcja z wykonanego zadania.
    Podziękowania dla Zarządu Powiatu za realizację projektu przekazała dyrektor DPS Agnieszka Miarecka. Podkreśliła, że dom dzięki temu projektowi zyskał na wartości nie tylko wizualnie, ale, co najważniejsze, w sposób zdecydowany jego pozytywny wymiar odczują mieszkańcy, a jest ich 120. W większości są to osoby po 80. roku życia oraz przewlekle somatycznie chore i to dla nich efekty projektu w postaci nowych pracowni, pokoi kąpielowych, ścieżek spacerowych, są największym dobrodziejstwem.

Informacje o projekcie „Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu” współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt realizowany w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod nazwą „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Wartość projektu w PLN: 1 843 844,02
Wartość dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w PLN: 1 567 267,41 (Wartość dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w CHF: 432 612)
 Wkład własny powiatu gorlickiego - 27656,61 zł

Okres realizacji projektu: kwiecień 2013 r. - grudzień 2014 r.

Cele projektu:
Cel ogólny:
Zwiększenie dostępu mieszkańców powiatu gorlickiego do wysokiej jakości usług opieki społecznej nad osobami przewlekle somatycznie chorymi, poprzez poprawę bazy infrastrukturalnej oraz jakości działań opiekuńczo-terapeutycznych.
Cele bezpośrednie projektu:
Cel bezpośredni 1: Pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe DPS w Gorlicach przy ul. Michalusa jako warunek dalszej jego działalności.
Cel bezpośredni 2: Podniesienie infrastrukturalnej jakości świadczonych przez placówkę usług oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania poprzez poprawę standardów sanitarnych i realizację programu termomodernizacji.
Cel bezpośredni 3: Poprawa jakości życia i podniesienie zdrowotności mieszkańców placówki poprzez wprowadzenie programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych i realizacja zaplecza infrastrukturalnego dla ich prowadzenia.
Cel bezpośredni 4: Podniesienie poziomu merytorycznego personelu poprzez objęcie go cyklem szkoleń specjalistycznych.

Działania podjęte w projekcie obejmują:

1. Roboty budowlane:

- Dostosowanie budynku DPS w Gorlicach ul. Michalusa do wymagań ochrony przeciwpożarowej
Zakres robót obejmował: montaż na wszystkich kondygnacjach drzwi przeciwpożarowych wyodrębniających poszczególne strefy bezpieczeństwa pożarowego, montaż systemu monitorowania i ostrzegania przed pożarem (wykonanie instalacji elektrycznej niskoprądowej i montaż czujek), montaż automatycznego systemu powiadamiania PSP w Gorlicach, drobne roboty budowlane (np. rozkucia ścian, montaż włazów dachowych w stosownej klasie pożarowej).
- Termomodernizacja ścian wraz z wymianą instalacji c.o. oraz budowa pochylni dla niepełnosprawnych
Wykonano takie prace jak:  
Termomodernizacja ścian obejmująca: docieplenie ścian budynku styropianem metodą „docieplania bezspoinowego ścian zewnętrznych”, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, usunięcie istniejących okładzin cokołu, wyrównanie i uzupełnienie tynku oraz wykonanie na całości docieplenia i wyprawy cienkowarstwowej,  wymiana istniejących parapetów na nowe z blachy powlekanej, montaż nowych rur spustowych o takiej samej średnicy, wykonanie podejść do kanalizacji deszczowej.
Pochylnia dla niepełnosprawnych na konstrukcji stalowej.
Wymiana instalacji c.o. w tym: wykonanie rurarzu i montaż nowych grzejników wraz z głowicami termoregulacyjnymi.

2. Adaptacja pomieszczeń w DPS

Wykonano roboty budowlane dotyczące:
- Adaptacji istniejących łazienek na pokoje kąpielowe
- Adaptacji pomieszczenia na Pracownię Aktywizacji Twórczej
- Remontu pomieszczenia - Pracownia Rewalidacji

3. Utworzenie parku rekreacyjno-terapeutycznego

Wykonano takie prace jak: utwardzenie ciągów pieszych - 520 m2, wymiana istniejącej nawierzchni – 669,4 m2, utwardzenie placów – miejsca postojowe – 73,39 m2, utwardzenie placów w centralnej części działki – 73,75 m2, utwardzenie placu w północno-wschodniej części działki – 225,30 m2, przebudowa istniejących schodów na potrzeby instalacji pochylni dla niepełnosprawnych – 33,58 m2, montaż 2 altan/oranżerii - 49 m2, montaż trejażu w formie  3 zadaszonych wiat  – 37,58 m2, montaż ścieżki terapeutycznej - 7,84 m2, utwardzenie placów pod i w otoczeniu 2 altan/oranżerii – 112 m2, utwardzenie placu pod i w otoczeniu trejażu - 184,66 m2, wykonanie oświetlenia parku rekreacyjno-terapeutycznego oraz instalacji zasilających altany/oranżerie i trejaż - lampy parkowe - 6 sztuk, kolumny oświetleniowe - 12 sztuk, wykonanie nasadzeń roślin, wykonanie drogi pożarowej.

4. Zakup wyposażenia
Zakupiono m.in.: fotele do masażu, meble, lampy, telewizory, instrumenty muzyczne

5. Szkolenia.
Łącznie przeszkolono 72 pracowników DPS, w tym 58 osób to osoby bezpośrednio pracujące z pensjonariuszami domu

Zakres tematyczny szkoleń i liczba uczestników:
- Szkolenie pierwsza pomoc przedmedyczna, geriatryczna - 72 osoby (12 osób x 6 grup x 20 godz.)
- Komunikacja z osobą starszą, detencyjną - 60 osób (12 osób x 5 grup x 10 godz.)
- Muzykoterapia: nauka gry na keyboardzie 1 osoba x 128 h
- Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją - 20 osób (10 osób x 2 grupy x 24 godz.)
- Walka ze stresem - 60 osób (12 osób x 5 grup x 16 godz.)


Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 14 przeznaczony jest dla 120 osób przewlekle somatycznie chorych, ktorymi opiekuje się 86 pracowników. Prowadzi swoją działalność od 1991 roku. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu gorlickiego.

Szczegóły na stronie: www.dpsmichalusagorlice.pl

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

Pogoda

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA

Najnowsze komentarze

Hubert skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Nie przesadzajcie z tymi kpinami i nie oskarżajcie że ktoś kogoś nie lubi bo napisał drobny żart a ...
Basia skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Do znajomej.. Kpiny????bardziej podziw i uznanie Nie widzę w komentarzach powyżej by ktoś kierowa...
Znajoma skomentował artykuł Pożar kotłowni w Staszkówce
Nie rozumiem, jak można być tak zazdrosnym albo zawistnym i wykorzystywać artykuł o pożarze do kpin ...

Logowanie

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM