Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

  • Dodano: poniedziałek, 29 czerwiec 2015 16:11
  • |
  • Autor: D.Markowicz
  • |
  • Odsłon: 2640

Rada Powiatu Gorlickiego podczas IX sesji udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Gorlickiego, zatwierdzając wcześniej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok złożone przez starostę Karola Górskiego oraz sprawozdanie finansowe powiatu przedstawione przez skarbnik powiatu Krystynę Lewek. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu zgłosiła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, a RIO wyraziło pozytywną opinię w tej kwestii.

 


Starosta Karol Górskio przekazał pdziękowania Radzie Powiatu za wsparcie dla działań Zarządu, za wspólną realizacje wielu projektów i pozyskiwanie dużych środków z wielu źródeł i wykorzystywanie ich w sposób systemowy i oszczędny. Dziękował również samorządowi województwa małopolskiego, administracji rządowej oraz gminom i miasto powiatu gorlickiego za wspólne działanie, szczególnie w sferze inwestycyjnej. Słowa uznania skierował do dyrektorów jednostek organizacyjnych, naczelników i pracowników Starostwa Powiatowego w Gorlicach za odpowiedzialne realizowanie założeń budżetu. Szczególne podziękowania wraz z bukietem kwiatów przekazał skarbnik powiatu Krystynie Lewek, która ze służbami finansowymi w sposób niezwykle skrupulatny czuwa nad wykonaniem zapisów budżetu powiatu.

W 2014 roku dochody powiatu gorlickiego wyniosły 113,7 mln zł, a wydatki 113,7 mln zł. Przychody wyniosły 5,1 mln zł, a rozchody 3,2 mln zł. Był to rok bez deficytu i bez nadwyżki – mówił starosta Karol Górski. W dochodach budżetu tradycyjnie największą pozycję, bo aż 71 mln zł tj. 62,4% zajmują dotacje i subwencje z budżetu państwa. Dochody własne powiatu stanowią 21,4% tj. 24,3 mln zł. Środki na programy współfinansowane z UE to kwota 15,7 mln zł (13,8%), 2,4 mln zł (2,1%) to były środki z PFRON, ARiMR, FP oraz dotacje JST, a 0,4 mln zł (0,8%) stanowiła pomoc finansowa samorządów.
Jeśli chodzi o wydatki budżetu powiatu to wyniosły one 113,7 mln zł i najwięcej środków przeznaczono na oświatę i edukacyjną opieka wychowawcza (49,8 mln zł), a następnie pomoc społeczna i polityka społeczne (19,5 mln zł) i transport (19 mln zł).
Ważną pozycje w wydatkach stanowią wydatki na inwestycje i remonty. W 2014 roku wyniosły one 24,2 mln zł (w tym 19,9 mln zł na inwestycje) i obejmowały: drogi – 16,9 mln zł, ochrona środowiska – 3,4 mln zł, ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 1,6 mln zł, oświata i kultura – 1,5 mln zł, pozostałe – 0,8 mln zł. W ten sposób wydatki na inwestycje i remonty w latach 2010 – 2014 wyniosły łącznie 138,6 mln zł (2010 r. – 49,5 mln zł, 2011 r. – 33,7 mln zł, 2012 r. – 22,8 mln zł, 2013 r. – 8,4 mln zł, 2014 r. – 24,2 mln zł).
Jak wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2014 roku Zarząd korzystał z różnych źródeł finansowania inwestycji i remontów - 10,9 mln zł to środki z Unii Europejskiej, 5,8 mln zł stanowiły pieniądze pozyskane z budżetu państwa, 4,9 mln zł dochody własne powiatu, 0,2 mln zł pomoc finansowa samorządów i nadleśnictwa, a 2,3 mln zł kredyt bankowy.

 

W trakcie sesji Rada Powiatu oprócz uchwały absolutoryjnej podjęła także ważną uchwałę w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok. Jej efektem będzie m.in. dofinansowanie kwotą 9,2 mln zł projektu budowy północnej obwodnicy Gorlic wraz z dostępem do Gorlickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Wsparcia finansowego w kwocie 9,2 mln zł udzieli powiatowi Miasto Gorlice (stosowną uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta). Cała inwestycja kosztować będzie 36,8 mln zł. Dofinansowana będzie przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (na dzień dzisiejszy w wysokości 50%, ale liczymy, że docelowo będzie wynosić 85%).

Rada podjęła także uchwały w sprawie:
zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Powiatu
postępowania rekrutacyjnego do Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Bieczu oraz Bursy Szkolnej w Bieczu.

Interpelacje i wnioski Radnych dostępne będą wraz z odpowiedziami Zarządu Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po raz kolejny radni Rady Powiatu Gorlickiego wykazali się ofiarnością. Na wniosek Redakcji Gazety Gorlickiej przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na operację serca półtorarocznego Karolka Tumidajewicza z Gorlic. Zebrano 630 zł.

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

Pogoda

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA

Logowanie

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM