Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania.
moszczenica info gmina moszczenica
Artykuły
REKLAMA

Jak wspólnicy odpowiadają za długi spółki komandytowej?

  • Dodano: wtorek, 27 czerwiec 2017 06:44
  • |
  • Autor: D.Markowicz
  • |
  • Odsłon: 2297

Czy warto zastanawiać się nad założeniem spółki komandytowej w przypadku prowadzenia ryzykownej działalności gospodarczej? Czy spółka komandytowa pozwala uniknąć osobistej odpowiedzialności za długi biznesowe?

Wiele osób rozważa założenie spółki komandytowej ze względu na możliwość ograniczenia osobistej odpowiedzialności za długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czy faktycznie jest to możliwe, a może taka możliwość pozostaje jedynie pewnym mitem? O udzielenie odpowiedzi na takie pytania poprosiliśmy adwokata w Krakowie - Wojciecha Rudzkiego.

Odpowiedzialność wspólników za długi spółki komandytowej przyjmuje formę odpowiedzialności subsydiarnej i dotyczy w zasadzie jedynie komplementariuszy. Subsydiarność tej odpowiedzialności wynika z faktu, że spółka komandytowa posiada własny majątek, który jest wyodrębniony od majątków osobistych jej wspólników.

Jak podkreśla adwokat, odpowiedzialność subsydiarna komplementariuszy polega na tym, że wierzyciel ma prawo zaspokoić się z ich majątku osobistego, jeśli wykaże, że egzekucja względem samej spółki komandytowej okazała się bezskuteczna. Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki jest osobista i solidarna z pozostałymi wspólnikami oraz z samą spółką.

Komandytariusz odpowiada natomiast za zobowiązania spółki w sposób ograniczony. Jak wyjaśnia adwokat Rudzki, górna granica tej odpowiedzialności zostaje wyznaczona poprzez wysokość sumy komandytowej, którą określa się już w umowie spółki. Jakakolwiek zmiana tej kwoty może zostać dokonana jedynie poprze zmianę samej umowy spółki (w formie aktu notarialnego) oraz jej odnotowanie w rejestrze przedsiębiorców. Dopiero po dokonaniu tych czynności staje się ona skuteczna względem osób trzecich, tj. hipotetycznych wierzycieli. Obniżenie wysokości sumy komandytowej działa jedynie względem „przyszłych zobowiązaniach spółki”, tj. tych powstałych po zarejestrowaniu zmiany.

W przeciwieństwie do sumy komandytowej, która określa górny zakres odpowiedzialności komandytariusza, wysokość wniesionego przez niego wkładu wyznacza kwotę, poniżej której jego odpowiedzialność nie powstaje. Jak zauważa adwokat Wojciech Rudzki wynika to z tego, że ze względu na możliwość zaspokojenia się z majątku własnego spółki.

Osoby planujące pełnić w spółce komandytowej funkcję komandytariuszy powinny pamiętać, że mimo wszelkich istniejący obostrzeń, należy pamiętać, że komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie z komplementariuszami.

Jak wygląda z kolei porównanie zasad odpowiedzialności za długi spółki komandytowej z odpowiedzialnością za długi spółki cywilnej – najpopularniejszej spółki w naszym kraju? Adwokat Wojciech Rudzki wyjaśnia, że zasadnicza różnica pomiędzy spółką cywilna i komandytową to możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej za zobowiązania spółki. Nie dotyczy to jednak wszystkich wspólników, a jedynie komandytariuszy, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają jedynie do określonej w umowie spółki kwoty. Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej ponoszą pełną odpowiedzialność za długi spółki cywilnej. Odpowiedzialność ta jest solidarna z pozostałymi wspólnikami.

REKLAMA

Co? Gdzie? Kiedy?

REKLAMA

Najczęściej czytane

REKLAMA

Logowanie

REKLAMA
REKLAMA
Moszczenica Info
 
Na skróty
 
Image

Copyright © 2008-2022 Moszczenica Info.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM